EN
logo
EN

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi partilerin sicil ve soruşturma işlemleri bağımsız ve tarafsız bir organ olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir. Başsavcılıkta oluşturulan Siyasi Partiler Bürosu aracılığı ile bu görevler yürütülmektedir. Büroda; siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu, siyasi partilerin faaliyetlerinin denetlenmesi, siyasi partiler ve siyasi parti üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, siyasi partilerin kapatılması için dava açılması görevleri yürütülmektedir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet AKARCA’nın görevde olduğu dönemde, bazı partilerin teşkilatları faal olmadığı halde seçmen iradesini etkileyecek şekilde seçime katıldıkları tespit edilmiş, bu konuda yapılan çalışma sonucu aktif olarak faaliyet göstermeyen siyasi parti teşkilatları belirlenmiş, Başsavcılığımıza gerekli bilgi ve belgeleri vermeyen veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen siyasi partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Anayasa ve kanunlara uygun faaliyette bulunmayan siyasi partiler hakkında Anayasa Mahkemesine çeşitli başvurular yapılmıştır.

Siyasi parti üyelik sorgulamaları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden ve cep telefonundan mesaj yoluyla yapılmaktadır.


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler