EN
logo
EN

Hâkim veya mahkemelerce verilip istinaf ya da temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerdeki hukuka aykırılıkların giderilmesini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığının talebi üzerine veya re’sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca CMK’nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma yoluna başvurulmaktadır.


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler