EN
logo
EN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Dairelerinin temyiz incelemesi sonrasında verdikleri kararlara karşı re’sen veya istem üzerine tespit ettiği hukuka aykırılığın veya daireler arasındaki içtihat farklılığının giderilmesi için CMK’nın 308. maddesi uyarınca “itiraz” kanun yoluna başvurabilmektedir.

Ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri arasında ortaya çıkan içtihat farklılıklarını inceleme ve gerektiğinde tespit edilen farklılığın giderilmesi amacıyla ilgili Yargıtay Ceza Dairesine müracaat etme görevi verilmiştir.


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler