EN
logo
EN

Ceza yargılaması yapan ilk derece ve bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunulması halinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan inceleme sonunda “tebliğname” adı verilen hukuki görüş hazırlanmaktadır.

Temyiz incelemesi için gelen dosyaların kayıt işlemleri tamamlanarak barkod numarası verildikten sonra, Yargıtay Ceza Dairelerinin iş bölümü ile uyumlu olarak oluşturulan bölümlerde incelenmek üzere arşive alınmaktadır. Dosyada; temyizden vazgeçilmesi, zamanaşımının yakın olması, emanetle ilgili aciliyetin bulunması, sanığın kamu görevlisi olması, haksız tutuklamadan kaynaklanan tazminat talebinde bulunulması, dosyada tutuklu sanığın olması, hakkında bozma kararı verilen hükümlerin temyiz incelemesi ve hükmün infazına başlanması gibi özellikli hallerin tespiti durumunda bu dosyalar öncelikli olarak incelenmektedir.


Basın-Yayın

Duyurular

Haberler