EN
logo
EN

19 Ocak 2023

Makamın talimat ve tensipleri uyarınca;

Bilindiği gibi, istinaf sonrası temyize ilişkin olarak 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yeni tebliğname sakları 01.01.2022 tarihinde; hazırlanan rehber itirazname örneği de Haziran 2022 yılı içerisinde sisteme yüklenmiş, temyiz sebeplerinin karşılanmasına yönelik tebliğnamede yer alması gereken hususlar ile itirazname yazım ilkeleri de toplantı ve duyurularla paylaşılmıştır.

Yargıtay Başkanlığı tarafından hazırlanan ve basımı gerçekleştirilen Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Rehberi’nin Yargıtay Cumhuriyet Savcılarına dağıtımı tamamlanmış olup, 01.01.2023 tarihinden itibaren Yargıtay ceza ve hukuk dairelerince rehberde yer alan ilkeler itibarıyla gerekçeli karar yazımına geçilmiştir.

Genel yazım kurallarına ilişkin olması ve Yargıtay uygulama birliğinin sağlanmasını teminen söz konusu rehberin;

1. Genel Kurallar, Alıntı ve Atıflar’ın yer aldığı II. BÖLÜM – İlam Yazımı İlkeleri,

2. Özellikle, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri’nin yer aldığı IV. BÖLÜM – İlamlarda Uygulanan Dil Bilgisi Kuralları,

Kısımlarındaki ilke ve kuralların, düzenlenecek tebliğname, itirazname ve diğer yazılarda dikkate alınması hususu,

Saygı ile duyurulur.

 

Basın-Yayın

Duyurular

Haberler