Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında her yılın sonunda değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Yılsonu değerlendirme toplantısı öncesinde yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda güncel hukuki konular göz önüne alınarak gündem belirlenmektedir. Toplantıda; o yıl içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirilmekte, hazırlanan sunumlar katılımcılarla paylaşılarak konular tartışılmaktadır. Ayrıca moral ve motivasyonun arttırılması amacıyla savcıların aileleri ile birlikte katılımına imkân sağlanmakta ve kişisel gelişim konularında uzmanlar tarafından bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Yıl sonunda yapılan çalışmalardan ve bölüm toplantılarından elde edilen kazanımlar, uygulayıcıların istifadesine sunulmak üzere kitap olarak yayınlanmaktadır.Adli yargıda görev yapan savcı adaylarına, staj eğitimlerine destek olunması amacıyla meslek öncesi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderilen dosyalar üzerinde adaylar tarafından Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının danışmanlığında hukuki inceleme yapılmaktadır.Adli yargıda görev yapan Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, mesleki deneyimlerine katkı sağlamak amacıyla meslek içi eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderilen dosyalar eğitime katılan Hakim ve Savcılar tarafından Yargıtay Cumhuriyet Savcılarıyla birlikte incelenerek tebliğname düzenlenmektedir.